Mesane Kanseri Tanısı Nasıl Konur?

Mesane Kanseri Tanısı Nasıl Konur?

Mesane kanseri tanısı nasıl konur? Mesane kanseri sık görülen bir kanser türüdür. Mesane kanserinin tanısında kullanılan bazı yöntemler kullanılır. Mesane kanserinin en önemli belirtisi idrarda kan görülmesidir. Ayrıca idrar yapmayla ilgili bir takım şikayetler de mesane kanserinin belirtisi olabilir. Bazı hastalar idrarda kan görmeleri nedeniyle doktora giderler. Bazıları da idrarda yanma ya da sızılama gibi şikayetlerle doktora başvurur. Yapılan idrar tahlilinde idrarda kan görülmesi mesane kanserini akla getirir.

Mesane Kanseri Tanısı Nasıl Konur?

İdrarda kan görüldüğünde aksi ispat edilene kadar mesane kanseri akla gelmelidir.  Öncelikli olarak ultrason gibi görüntüleme yöntemleri ile kanamanın kaynağı araştırılır. Mesane kanserinin tanısında en değerli yöntem sistoskopidir. İdrar kanalından girilerek mesanenin içinin gözle incelenmesi olan sistoskopi sırasında, aynı zamanda şüpheli alanlardan inceleme için doku almak da mümkündür.

Mesane kanseri tanısı için kullanılan yöntemler şunlardır;

Hastanın Şikayetlerinin Dinlenmesi

Mesane kanserinin en önemli bulgusu kanlı idrar yani idrarda kan olmasıdır. Mesane kanserinin belirtileri; idrarda kan görülmesi, idrar yaparken ağrı, sık idrara gitme, acil idrar yapma ihtiyacı ve pıhtılı idrardır. Bunların olması mesane kanserini akla getirmelidir. İleri evredeki mesane kanserinin belirtileri ise sırt ağrısı, karın ağrısı, kemik ağrıları, iştahsızlık, kilo kaybı gibi belirtilerdir. Mesane kanserinin belirtileri şunlardır;

Erken evre mesane kanseri belirtileri;

 • İdrarda kan görülmesi
 • İdrar yaparken ağrı
 • Sık idrara gitme
 • Acil idrar yapma ihtiyacı
 • Pıhtılı idrar

İleri evre mesane kanseri belirtileri;

 • Sırt ağrısı
 • Karın alt kısmında ağrı
 • İştahsızlık
 • Kilo kaybı
 • Zayıflama
 • Öksürük

Hastanın Muayene Edilmesi

Mesane kanseri tanısı üroloji uzmanı tarafından konulur. Hastanın şikayetleri dinleyen üroloji uzmanı, mesane kanserinden  şüphelenebilir. Hastada mesane kanseri açısından mevcut risk faktörlerini tespit eder. Daha sonra hastayı muayene eder. Hastanın karın bölgesinde şişlik, sertlik olup olmadığına bakılır. Ayrıca hastanın kasık, karın ve boyun bölgelerinde büyümüş lenf bezesi olup olmadığı kontrol edilir. Mesane kanserine ait bir şüphe olması durumunda bazı ek tetkikler istenebilir.

Mesane Kanseri Tanısı İçin Laboratuvar Testleri

 • İdrar tahlili: İdrarda kan hücreleri olup olmadığına bakılır. Mesane kanserinden şüphe edilen hastada öncelikle idrar tahlili yapılır. Hastadan alınan idrar örneğinde idrarda kan olup olmadığına bakılır.
 • İdrar sitolojisi: İdrar mikroskop altında incelenir. Kanser hücrelerinin varlığı araştırılır.
 • İdrar kültürü: Hastadan alınan idrar numunesi, laboratuvarda özel besi yerinde bekletilerek mikrop üreyip üremediği araştırılır. Şikayetlerin idrar yolu enfeksiyonundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için idrar kültürü testi de yapılır.
 • İdrar tümör marker testleri:  Bu testler ile mesanedeki kanser hücreleri tarafından  üretilen maddeler araştırılır.

Mesane Kanseri Tanısı İçin Kullanılan Görüntüleme Yöntemleri

Mesane kanseri şüphesinde, bazı görüntüleme yöntemleri kullanılarak olası kanser belirtileri ve çevre dokular değerlendirilir.  Bunlar:

 • Ultrasonografi: Ultrason radyasyon yaymayan ve ilaç alınmasını gerektirmeyen bir tetkiktir. Mesane içinde 0.5 cm’den daha büyük olan kanserleri tespit edilebilir. Ultrason, böbrek ve idrar kanallarındaki tıkanıklığı da gösterir.
 • Bilgisayarlı Tomografi: Bilgisayarlı tomografi ile idrar kesesi, böbrekler  ve idrar yollarındaki kanseri gösterir. Ayrıca kanserin işgal ettiği büyümüş lenf bezleri de görülebilir. Elde edilen görüntülerin daha detaylı olması için bazen ağız ya da damar yoluyla hastaya ilaç verilir.
 • İntravenöz pyelogfrafi: Eskiden daha çok kullanılan bu yöntem , yerini yeni görüntüleme yöntemlerine bırakmıştır.
 • Manyetik Rezonans: Mesane kanserinin tanısından daha çok, hastalığın yaygınlığını tespit etmede, yani evreleme amacıyla kullanılır. Bazen daha iyi görüntü elde etmek için hastaya boyalı ilaç verilmesi gerekir.
 • PET-CT Taraması: Mesane kanserinde hastalığın vücuda yayılıp yayılmadığını anlamada kullanılır.  Hastaya verilen radyoaktif bir madde, kanserli hücreler tarafından tutulur. Yapılan görüntüleme ile kanserin vücutta nerelere yayıldığı tespit edilir.
 • Göğüs Röntgeni: Akciğere hastalığın sıçrayıp sıçramadığını araştırmak için kullanılabilir. Eğer göğüs bilgisayarlı tomografisi çekilmişse göğüs röntgenine gerek kalmaz.

Sistoskopi

Sistoskopi mesane kanseri tanısında en güvenilir yöntemdir. Ucunda ışık olan ve kamera sistemine bağlı olan özel bir cihaz ile idrar yolundan mesaneye girilir. Mesanenin içine bakılarak incelenir. Sistoskopi sırasında mesane içindeki kanser gözle kolayca görülür. Sistoskopi sırasında, eğer kanser açısından şüpheli alanlar varsa buralardan biyopsi alınır. Ayrıca sistoskopi sırasında sitolojik inceleme için idrar örneği de alınabilir.

Sistoskopi hem tanı hem de tedavi amacıyla yapılır. Sistoskopinin en sık uygulanma nedeni idrarda kan görülmesidir. Bu kişilerde kanamanın mesane kanserine bağlı olup olmadığı sistoskopi ile araştırılır. Kapalı mesane kanseri ameliyatı olan hastaların takibi de sistoskopi ile mümkündür. İdrar kesesine belirli aralıklara bakılarak kanserin tekrar edip etmediği kontrol edilir.

Sistoskopi ayrıca kapalı prostat ameliyatı, kapalı üretra darlığı, mesane taşların kırılması ve üst idrar kanalına kateter takılması gibi işlemler sırasında da sık kullanılır.

Mesane Biyopsisi

Sistoskopi işleminde, mesanede kanser açısından şüpheli bir alan tespit edilirse, buradan inceleme için parça alarak patoloji laboratuvarına gönderilir.

Özetle; mesane kanseri tanısı, hastalığın tedavisindeki başarı açısından ne kadar erken konursa o kadar iyidir. Bu yüzden mesane kanserini düşündüren belirtiler olduğunda derhal doktora gitmekte büyük fayda vardır.

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.